Kde hledat pomoc? Katalog pacientských a podpůrných organizací v onkologii

24.10.2022

Nová publikace na pomoc onkologicky nemocným i jejich blízkým

První katalog pacientských a podpůrných organizací v onkologii

Vznikl přehled, který tolik chyběl a který pomáhá v organizaci pomoci v nemoci, nabízí kontakty a odkazy.

Tato publikace vznikla díky spolupráci MOU a Hlasu onkologických pacientů a nabízí první souhrn pomoci organizací, které s onkologicky nemocnými pracují nebo nabízejí podporu.

Už není třeba hledat na mnoha místech najednou, stačí si vybrat.

Spolupráce je dává smysl!


Katalog ke stažení zde:

https://hlaspacientu.cz/dalsi/katalog-pacientskycha-podpurnych-organizaci-v-onkologii/
https://hlaspacientu.cz/dalsi/katalog-pacientskycha-podpurnych-organizaci-v-onkologii/
https://hlaspacientu.cz/dalsi/katalog-pacientskycha-podpurnych-organizaci-v-onkologii/
Vytvořte si webové stránky zdarma!