O mně, o nás ...

Komunitní nezisková organizace SEPPIA

SDRUŽENÍ - EMPATIE - POMOC - PŘÁTELSTVÍ - INTEGRACE - AKCE


Vznikla z potřeby maminek - kamarádek - sousedek ze sídliště NOVÉ ZAHRADNÍ MĚSTO, které nechtěly nečinně zahálet při mateřské dovolené. 

Časová osa:


 • 2010 - zahájena činnost s cílem podpořit sousedskou komunitu
 • 2011 - zahájen projekt ONLINE BEZBARIÉROVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - účast ve finále soutěže Rozjezdy společnosti T-Mobile. 
 • 2011 - zahájení spolupráce a akreditace s ČESKOU ASOCIACÍ SESTER
 • 2011 -   1. online ošetřovatelská konference 
 • 2011 - zahájení spolupráce se ZŠ Švehlova
 • 2012 - spolupráce se skupinou mládeže VÉ3KÁČ - Nadace O2, ThinkBig
 • 2012 - zahájení projektu AKTIVIZACE SENIORŮ PRAHY 10 - klub seniorů při DS Zvonková - MČ Praha 10
 • 2012 - projekt BOOTCAM PRO ŽENY NA MATEŘSKÉ A NEJEN PRO NĚ - Zásobník projektů - MČ Praha 10
 • 2012 - STRAŠIDELNÝ POCHOD - Zásobník projektů - MČ Praha 10
 • 2012 - zahájení spolupráce se SLOVENSKOU ASOCIACÍ SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK 
 • 2012 - II. online ošetřovatelská mezinárodní konference + recenzovaný sborník
 • 2013 -  Pyžamáci - Social Innovation Camp Praha 2013 
 • 2013 - MALINOVKA NA ZAHRADĚ - Zásobník projektů - MČ Praha 10
 • 2013 - PETANQUE TURNAJ PRO KAŽDÉHO - Zásobník projektů - MČ Praha 10
 • 2013 - projekt ONLINE PORADNY PRO VEŘEJNOST - MČ Praha 10
 • 2013 - 2014  Vzdělávání pracovníků o.s. SEPPIA - CZ.2.17/2.1.00/36099 - projekt podpořen z fondu EU - OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA
 • 2013 - III. online mezinárodní ošetřovatelská konference + recenzovaný sborník 
 • 2014 - II. ROČNÍK PÉTANQUE TURNAJE PRO VEŘEJNOST - Zásobník projektů - MČ Praha 10
 • 2014 -  NOSTALGIE SEDMDESÁTEK - Zásobník projektů - MČ Praha 10
 • 2014 - Bezbariérové online přednášky s návaznými poradnami zamřené na zdravotní a psychosociální tématiku 
 • 2014-2015 - ERASMUS+ KA3 - STRUKTUROVANÝ DIALOG  "Rozhýbejme sebe a svět kolem nás I. - POLITIKA JAKO HRA" 
 • 2015-2016 -ERASMUS+ KA3 - STRUKTUROVANÝ DIALOG "Rozhýbejme sebe a svět kolem nás II. - POLITIKA JAKO HRA"
 • 2018 - VZPOMÍNKY NA NAGANO - komunitní akce T-Mobile Pomáháme
 • 2018 - CESTA KOLEM SVĚTA - komunitní akce T-Mobile Pomáháme
 • 2019 -  TEMATICKÉ ONLINE PORADNY NA PODPORU OSOB PEČUJÍCÍCH O TĚŽCE NEMOCNÉ - MČ Praha 10
 • 2020 - TEMATICKÉ ONLINE PORADNY NA PODPORU OSOB PEČUJÍCÍCH O TĚŽCE NEMOCNÉ - MČ Praha 10
 • 2021 - TEMATICKÉ ONLINE PORADNY NA PODPORU OSOB PEČUJÍCÍCH O TĚŽCE NEMOCNÉ - MČ Praha 10
 • 2022 -  TEMATICKÉ ONLINE PORADNY NA PODPORU OSOB PEČUJÍCÍCH O TĚŽCE NEMOCNÉ - MČ Praha 10 
 • 2023 - TEMATICKÉ ONLINE PORADNY NA PODPORU OSOB PEČUJÍCÍCH O TĚŽCE NEMOCNÉ - MČ Praha 10 
 • každoroční sousedské aktivity - setkání sousedů, zpívání u stromu,  dýňové slavnosti a akce pro děti i rodiče, akce v klubu seniorů DS Zvonková. 


Děkujeme za dlouhodobou podporu Městské části Praha 10.

 

Přehled témat přednášek a poraden s odborníky rok 2011 - 2024

Děkujeme za dlouhodobou spolupráci organizacím:

Témata:

 1. ADHD a jiné poruchy chování
 2. Agresivita
 3. Akceptace diagnózy ALS nemocným a rodinou - koncept dříve vysloveného přání
 4. Aktuální sociální problematika
 5. Bellis - Mladé ženy po rakovině prsu - uzavřená skupina 
 6. Bezpečnost seniora v domácím prostředí
 7. Bezpečnost seniora v domácím prostředí II.
 8. Celiakie-neviditelný problém
 9. Co je to bazální stimulace a jak ji využít v péči o moje blízké? Aneb bazální stimulace v domácím prostředí.
 10. Co přináší nemoc do života
 11. Cystická fibróza
 12. Cytostatika a další formy léčby rakoviny
 13. Denní aktivity s člověkem s demencí - reminiscence aj.
 14. Deprese u seniorů a deprese jak příznak demence
 15. Děti, sexualita a jejich všetečné otázky
 16. Dětský pacient s ADHD
 17. Dětský pacient s ADHD (ADD)
 18. Dítě s psychiatrickou diagnózou
 19. Dlouhodobá péče o seniory
 20. Domácí hospicová péče
 21. Drogová problematika těhotných a ošetřovatelská péče o novorozence s abstinenčním syndromem
 22. Důsledky léčby rakoviny a jak jim předcházet
 23. Důstojné umírání
 24. Edukace v ošetřovatelské praxi
 25. Enkulturace v českém zdravotnictví
 26. Etika zdravotní péče z pohledu nemocného / Jaká mám práva
 27. Finanční gramotnost
 28. Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci
 29. Genderovanost u pomáhajících profesí
 30. Genderovanost u pomáhajících profesí
 31. Hematoonkologická onemocnění
 32. Historie a současnost ve vzdělávání sester
 33. Hlasová terpaie po onkologických operacích krku
 34. Homosexualita
 35. Intimita není tabu
 36. Invalidita, invalidní důchod, dávky pro osoby se zdravotním postižením
 37. Jak a kde hledat pomoc, když pečuji o dlouhodobě nemocného
 38. Jak komunikovat s blízkým nemocným
 39. Jak manipulovat s nemocným - ergonomie
 40. Jak můžeme pečovat o umírajícího
 41. Jak na inkontinenci
 42. Jak na inkontinenci / uzavřená skupina Centra pro rodinné pečující - Ústav sociálních služeb v Praze 4
 43. Jak na relaxaci
 44. Jak na relaxační techniky
 45. Jak na stres při nemoci
 46. Jak na výživu při léčbě chronických ran - nutriční podopora
 47. Jak na výživu při onkologickém onemocnění
 48. Jak na výživu při poruchách polykání
 49. Jak na výživu, když nemocný nemůže polykat / Poruchy polykání při neurologickém onemocnění
 50. Jak na zdravou výživu ve stáří a rizika podvýživy
 51. Jak pečovat o nemocného s inkontinencí
 52. Jak pomoci umírajícímu členu rodiny a také sobě? Aneb psychická podpora umírajícím a jejim pečujícím v domácím prostředí.
 53. Jak pracovat se stresem u nemocí
 54. Jak předcházet proleženinám? Aneb prevence proleženin v domácím prostředí.
 55. Jak přežít krizové momenty
 56. Jak přistupovat k pacientům s nosní neprůchodností
 57. Jak se bránit dezinformacím v době koronaviru?
 58. Jak se naučit mít rád sám sebe
 59. Jak se žije se stomií
 60. Jaké jsou možnosti domácí péče o člena rodiny na ventilátoru?
 61. Aneb úvod do domácí umělé plicní ventilace.
 62. Jaké jsou možnosti očisťovacích metod krve v domácí péči? Aneb domácí peritoneální dialýza.
 63. Jaké jsou možnosti trávení volného času - aktivizace dlouhodobě nemocných
 64. Jaké jsou možnosti trávení volného času - aktivizace dlouhodobě nemocných
 65. Jaké jsou pomůcky a jak cvičit s nemocným / Ergoterapie, kompenzační pomůcky
 66. Jaké jsou současné možnosti léčby bolesti? Aneb způsoby léčby chronické bolesti v domácím prostředí.
 67. Kaplan na onkologii
 68. Kardiovaskulární prevence
 69. Kardiovaskulární prevence a role sestry
 70. Kardiovaskulární prevence a role sestry
 71. Kde a jakou můžu získat podporu, když pečuji o dlouhodobě nemocného a na co myslet
 72. Kde najdu pomoc v péči o dlouhodobě nemocného
 73. Kdy pomůže psychiatr - Psychiatrická podpora pacientu s neurolog. onemocněním
 74. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta v poslední fázi života
 75. Komplexní péče o stomika
 76. Komunikace s člověkem s demencí
 77. Komunitní ošetřovatelství
 78. Krize člověka v životě
 79. Kurz finanční gramotnosti 
 80. Kůže a jak jí chránit
 81. Léčba obličejové rozštěpové vady
 82. Management ALS z pohledu
 83. fyzioterapeuta a logopeda
 84. Management poruch polykání a řeči u Parkinsonovy nemoci
 85. Manipulace s klientem
 86. Manipulace s nemohoucím člověkem
 87. Mobbing a bossing na pracovišti
 88. Mobbing a bossing na pracovišti sester
 89. Moderní trendy ve výživě při onkologickém onemocnění
 90. Mohu se zapojit do péče o svého blízkého v nemocnici?
 91. Aneb spoluúčast rodinných příslušníků na péči o jejich blízké v nemocničním prostředí.
 92. Možnosti a limity v péči o blízkou osobu / Jak to vidí zdravotníci
 93. Možnosti péče o seniora po propuštění z nemocnice a jejich úskalí
 94. Multikulturní ošetřovatelství - vliv náboženství na stravování
 95. Multikulturní péče
 96. Muži a zátěžové situace 
 97. Prevence rakoviny pohlavních orgánů 
 98. Na co máme nárok - výhody, dávky a příspěvky při dlouhodobé péči o nemocného
 99. Na co se připravit při péči o umírajícího člena rodiny?
 100. Aneb umírání a smrt blízké osoby v domácím prostředí.
 101. Nádorová onemocnění mozku
 102. Nádorové postižení mozku
 103. Nádory v gynekologii
 104. Náhlé příhody břišní
 105. Náhlé příhody v gynekologii
 106. Nejčastější oční onemocnění
 107. Nejčastější oční onemocnění v ambulanci očního lékaře
 108. Nejčastější otázky na téma Parkinsonova nemoc
 109. Nejčastější urologické nádory
 110. Nemoci vylučovací soustavy
 111. Nemotorické příznaky Parkinsonovy nemoci a jejich vliv na nemocného a jeho okolí
 112. Novinky ve výzkumu, aktuální klinické studie ALS
 113. Oční lékař & Raná péče
 114. Onemocnění štítné žlázy
 115. Onemocnění žlučníku a žlučových cest
 116. Onkologické onemocnění a výživa 
 117. Ošetřování a prevence dekubitů
 118. Ošetřovatelská péče o bércové vředy
 119. Ošetřovatelská péče o děti s popáleninami
 120. Ošetřovatelská péče o pacienta s tranfúzí
 121. Ošetřovatelská problematika u pacienta uštknutého jedovatým hadem
 122. Pacient homosexuál
 123. Parkinsonova nemoc - akceptace nemoci nemocným, rodinou a okolím
 124. Parkinsonova nemoc - hloubková mozková stimulace (DBS) - pumpové systémy
 125. Parkinsonova nemoc - Hluboká mozková stimulace nebo léčba pumpou?
 126. Partnerské vztahy pod vlivem nemoci
 127. Péče o bércové vředy II
 128. Péče o člověka v terminálním stavu / Jak můžeme pečovat o umírajícího
 129. Péče o HIV pozitivní pacienty
 130. Péče o nehojící se ránu
 131. Péče o nemocného na chirurgickém oddělení
 132. Péče o pacienta po uštknutí jedovatým hadem
 133. Periferní žilní kanylace
 134. Periferní žilní kanylace
 135. Pitný režim jako pilíř našeho zdraví
 136. Podpůrná psychoterapie při
 137. závažných onemocněních
 138. Pokožka v kondici
 139. Pomoc obětem sexuálního násilí
 140. Pomoc obětem sexuálního násilí II.
 141. Pomoc ze sociálního systému
 142. Pomoc ze sociálního systému
 143. Poruchy kontroly impulzů u Parkinsonovy nemoci
 144. Použití léčebného konopí u Parkinsonovy nemoci
 145. Povinné ručení + havarijní pojištění
 146. Práva nemocných a pečujících - ordinace, hospitalizace, lázně, rehabilitace
 147. Práva pacientů a jejich blízkých /Kancelář Ombudsmana pro zdraví
 148. Práva pečujících při dlouhodobé péči o nemocného
 149. Prevence kolorektálního karcinomu
 150. Prevence násilí ve zdravotnictví
 151. Prevence rakoviny plic
 152. Prevence rakoviny prsu
 153. Problematika dětské obezity
 154. Problematika dvojčat a vícerčat
 155. Problematika léčby rakoviny pohlavních orgánů u mužů 
 156. Problematika rakoviny z pohledu sestry z Onko-gynekologie
 157. Proces transplanatace u onkologicky nemocných
 158. Proč se (ne)bát mikrobů
 159. Projevy dětské krize a jejich zvládnutí
 160. Proměny rodiny v 21.století - krize rodiny
 161. Přístup vietnamské minority ke stáří a umírání
 162. Psychohygiena pečujících - duševní zdraví a životní styl
 163. Psychohygiena pro pečující a nejen pro ně
 164. Psychohygiena, péče o sebe sama
 165. Psychohygiena, péče o sebe sama
 166. Psychologická problematika při neplodnosti
 167. Psychologické aspekty ve zdravotnictví
 168. Psychosociální aspekty obličejové rozštěpové vady
 169. Psychosociální podpora pohledem pracovníků onkologie
 170. Psychosociální problémy stomiků
 171. Psychosomatika
 172. Psychosomatika v pomáhajících profesích
 173. Rakovina jako příležitost
 174. Rakovina mozku a péče o nemocného
 175. Rakovina prsu
 176. Rakovina prsu a genetická zátěž
 177. Rakovina prsu a její prevence
 178. Romská minorita a přístup ke stáří, smrti a umírání
 179. S covidem či bez, žít se musí dnes
 180. Sex s Parkinsonem
 181. Sexualita a nádorové onemocnění
 182. Sexualita u onkologicky nemocných
 183. Smyslová aktivizace
 184. Smyslová aktivizace seniorů - novinky z konference Správně vidíme jen srdcem
 185. Smyslová aktivizace v domácí péči
 186. Sociálně patologické jevy
 187. Sociální problematika
 188. Sociální problematika u rakoviny prsu
 189. Současné možnosti neurochirurgie mozku
 190. Spánek a jeho ozdravná síla
 191. Specifická péče o příslušníka náboženské menšiny
 192. Specifika ošetřovatelské péče o migranty
 193. Specifika výchovy dvojčat
 194. Specifika životního stylu u adolescentů
 195. Stomická poradna
 196. Stravovací návyky u základních náboženství
 197. Stres u nemoci
 198. Supervizí proti šikaně
 199. Svéprávnost u dlouhodobě nemocných
 200. Svět neslyšících a specifika komunikace se zdravotnickým personálem
 201. Svět neslyšících a specifika komunikace se zdravotnickým personálem
 202. Syndrom vyhoření
 203. Šikana u pomáhajících profesí
 204. Šikana u pomáhajících profesí
 205. Šikana ve škole
 206. Šikana ve zdravotnictví
 207. Šikana ve zdravotnictví II.
 208. Šilhání v denní praxi
 209. Telemedicína nejen v onkologii
 210. Tísňová péče - jistota a bezpečí v každé chvíli
 211. Transplantace onkologicky nemocných
 212. Transplantace v hematoonkologii
 213. Trénování paměti / uzavřená akce Parkinson - Help
 214. Úvod do problematiky demence
 215. Úvod do problematiky demence
 216. Vhodná výživa pro posílení imunity u seniorů nejen v době pandemie
 217. Vietnamská minorita a přístup ke stáří a smrti
 218. Vnitřní klid a síla ženy - hormonální jóga
 219. Vrozené rozštěpové vady u dětí
 220. Vybrané psychologické aspekty ve zdravotnictví
 221. Vyšetřovací metody v GIT
 222. Využití a mýty v ošetřovatelském procesu
 223. Využití tréninku paměti v práci neurologické sestry
 224. Vývojová psychologie
 225. Výzkum v ošetřovatelství I.
 226. Výzkum v ošetřovatelství II.
 227. Význam výživy u ALS, obecné
 228. principy, zavedení PEG
 229. Výživa jako podpora léčby
 230. Výživa u Parkinsonovy nemoci
 231. Výživa v kardioprevenci
 232. Výživa v multikulturním ošetřovatelství
 233. Výživa v onkologii
 234. Výživové poradenství u rakoviny trávicího traktu
 235. Vzácné nádory
 236. Vzpomínková terapie
 237. Základní a rozšířená resuscitace
 238. Základní etická témata v ošetřovatelské péči
 239. Zdravá kůže
 240. Zdravotně sociální problematika při potížích s inkontinencí, vylučovacím systémem a ledvinami
 241. Zdravotně výchovné kompetence a výchova ke zdraví v ošetřovatelství
 242. Zdravotní a sociální gramotnost + změny 
 243. Ženskost a zdravý vztah k sobě
 244. Život jako cesta
 245. Život s cystickou fibrózou
 246. Život s Parkinsonovou nemocí
 247. Život s roztroušenou sklerózou
 248. Život s diagnózou
 249. Život se stomií
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky